kim ngọc lương duyên tập 3 kiểm tra đơn hàng của viettel post

Đắm chìm trong một cuốn sách hay tuyệt ngay hôm nay với hàng triệu đầu sách từ Google Play trên iPhone, iPod Touch hay iPad của bạn. Tải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày