vay tài chính cá nhân

Tải xuống Messenger và sử dụng trên iPhone, iPad, và iPod touch của bạn.. GỬI TIN NHẮN - Bỏ qua công đoạn trao đổi số điện thoại, chỉ cần gửi tin. Trong phiên bản này, chúng tôi đã sửa lỗi và bổ sung một số tính năng mới về nhãn dán.. Ios 11.0.3- iphone 8 plus, vừa nghe nhạc vừa nhắn tin bằng ứng dụng sẽ xuất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày