danh sách cửa hàng viettel quận 12

Page 19 Read Hợp Đồng Tình Nhân Chương 1-50 from the story Hợp Đồng Tình Nhân full by lady9101992 (Thái Ngân) with 40552 reads. Nguyền ruả hắn…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày