cách tính lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà

Vay tiêu dùng Vietcombank - Lãi suất ưu đãi từ 7%/năm dành cho đối tượng khách hàng cá. Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcombank năm 2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày