anh chỉ cần vậy thôi gia online report

Chuyển đến Vay ngắn hạn là bao lâu? - Thời hạn cho vay ngắn hạn là dưới 1 năm do đó khoản vay này thường được dùng để đáp ứng nhu cầu thiếu vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày