siêu thị điện máy xanh hcm

HCM của VietinBank - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.. PGD 09, 528 – 530 Hậu Giang, phường 12, Quận 6, xem bản đồ. PGD Đông Tây. 434 Võ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày