hồ sơ nhập hộ khẩu gồm những giấy tờ gì

Làm sổ đỏ cho đất xen kẹt có khó không, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố song nhìn chung thủ tục, quy trình cấp GCNQSDĐ khá phức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày