vay ti - vay ti: ngân hàng tp bank lãi suất tiết kiệm

Năm 2019 sẽ có nhiều thay đổi về chính sách luật bảo hiểm xã hội mà người lao. CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ. 2,98 triệu đồng/tháng (tức 02 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).. Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày