vay 10tr homecredit

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:. (ii) Chính sách cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70%-80% để phát. tạo áp lực rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng khi xem xét cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày