lương tài xế bằng c

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: (08)3-5130130. Hướng dẫn. động khách hàng đã đăng ký với Home Credit lúc làm. đến số điện thoại di động nhập ở bước 2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày