buồn ngủ mọi lúc kiểm tra vận đơn hàng viettel

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG VÉ XEM PHIM CGV KHI CHI TIÊU CÙNG THẺ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày