bán nhà ngõ hoàng ngân

Những địa danh trên đồng tiền Việt Nam đều là di tích lịch sử, danh lam. Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày