cho vay sổ đỏ

Em có thể làm tại Trà Vinh nơi em đăng ký tạm trú được không?. CMND còn thời hạn, không bắt buộc đổi sang thẻ căn cước; /; Mất chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày