chung khoan vndr

PG Bank - Cho vay hộ kinh doanh cá thể, PG Bank - Cho vay ho kinh doanh ca the.. cửa hàng: Tối đa 84 tháng. Thủ tục vay nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày