mặt bằng ở bình dương

Cách tính lãi suất vay tiền tín chấp tại Agribank. Như vậy có thể thấy được hiện nay các ngân hàng không riêng gì Agribank có hỗ trợ rất đa. Thủ tục. Các thủ tục khách hàng cần làm khi vay tín chấp ngân hàng Agribank:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày