vay tiền mặt không cần chứng minh thu nhập

Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ là đơn vị thành viên trực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày