mua đất tại cần giờ

Với các gói cho vay (tín dụng) tại ngân hàng Techcombank, mọi kế hoạch đều dễ. là trợ thủ tài chính đắc lực cho mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh của bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày