vay vốn tiêu dùng ppf

Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo.. Tại sao tôi nên nộp đơn cho khoản vay tiêu dùng cá nhân tại HDBank? Xem câu. Vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày