vay tien nong o ha noi vay vốn kinh doanh trả góp

The president's visit to Vietnam is bringing people out into the... Vụ ám sát Ngô Đình Diệm tại Hội chợ Kinh tế Cao nguyên ngày 22-2-1957

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày