vong tiện làm sao để vay tiền ngân hàng

Phê duyệt dự toán gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị 08 bộ quạt đứng, chiếu bông, mùng, mền, gối, tủ gỗ thuộc công trình Hạ tầng du lịch.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày