ocb vay tiêu dùng vay tiền tín dụng không trả

Hội thích xem phim TVB cũ - Ho Chi Minh City, Vietnam 1000 - Rated 4.7 based. Thông tin hiện tại gồm: Phim, diễn viên, danh sách phim của năm, nhạc phim.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày