cách sử dụng thuốc shisha

Tùy vào loại dịch vụ gửi tiền mà có những cách tính lãi suất tiết kiệm khác. Mức lãi suất tiết kiệm thông thường sẽ do bên ngân hàng đưa ra, tuân thủ. khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu (theo tuần, tháng, quý, năm,…). Timo trả lời: Đối với trường hợp trên, số tiền lãi sẽ tiếp tục cộng dồn và tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày