thủ tục cấp lại giấy tờ xe

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHÔI | Mã số doanh nghiệp: 1100456380 | Địa chỉ: Số 195, Quốc lộ 1A, Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, Thành phố Tân An, Long.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày