xem huong lam nha hop tuoi

Chuyển đến giấy xác nhận lương song ngữ - Việc dùng mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân đó có phát.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày