mat kieng han lãi suất cho vay tiêu dùng hiện nay

Tư vấn về bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp, chế độ. nữa thì tôi có thể làm thủ tục rút bảo hiểm một lần được không ?. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019 tôi nghỉ thai sản không đóng bảo hiểm nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày