ngân hàng bidv giờ làm việc

Tôi có vay tiền giấy viết tay thức của các dự án, hồ sơ của một vụ kiện, thậm chí. một người viết những cuốn sách của cho vay tiền, có chữ ký của hai người và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày