app vbb berlin brandenburg

CHO'GATH URF - QUÁI VẬT BẤT TỬ LÀ CÓ THẬT !!!. Cho'Gath 12000 HP - To Vật Vã Che Hết Bản Đồ | Trâu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày