san giao dich tima

Tín dụng là một hoạt động cho vay. Ngân hàng sẽ cho nhà đầu tư vay mượn một số tiền trong thời gian nhất định và đến thời hạn cam kết trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày