sim so gia goc

Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ vay vốn ở địa phương làm theo hướng dẫn như sau: - Đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách (theo mẫu đính kèm) những sinh viên có nhu cầu và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên. - Thời gian nộp. Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ Địa chỉ:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày