vietcombank vay von mua nha

300 triệu nên mua xe nào chạy dịch vụ?. Lương 20 triệu, mua xe trả góp chạy dịch vụ có hiệu quả?. Những mẫu ôtô phù hợp chạy dịch vụ tại Việt Nam. Dân quê sắm ôtô chạy dịch vụ - khi xe hơi không 'sướng' như tưởng tượng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày