công thức lãi suất đơn

Hệ thống siêu thị Điện máy XANH hân hoan giới thiệu thành viên mới tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khai trương vào ngày 23/12/2016.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày