vay tiền vietcombank 2019 vay thấu chi bidv qua lương

Chuyển động 24h trưa ngày 10/11/2019 với nội dung: Gấp rút triển khai các biện pháp đối phó với bão số 6; Cháy rừng lan rộng tại Australia...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày