creadit - creadit:

Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một tình yêu. Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh từng phiêu. Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày