http://aff.tima.vn nhung doi hoa sim tuan vu

Phần mềm thường mua với chức năng cơ bản và có sẵn sẽ tiết kiệm hơn. Máy POS tính tiền cầm tay?. Cung cấp máy tính tiền trà sữa, máy bán hàng POS.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày