kiểm tra hàng gửi viettel post

汇费, Cước tiền gửi, cước phí gửi tiền, phí chuyển tiền, huìfèi. 现金, Tiền mặt, xiànjīn. 本金, Tiền vốn, běn jīn. 利息, Lãi, lìxi. 利率, Lãi suất, lìlǜ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày