đt trả góp tgdd

Tọa Lac: Đường Chiêu Liêu, TX Dĩ An, Bình Dương.Đặc Điểm Nhà: Một Trệt một Lầu, Đổ tấm suốt.Hỗ Trợ: Trả góp với Lãi Suất Mr.PHƯỚC: 0937 918.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày