bảng giá cước bưu điện trong nước

Lãi suất ưu đãi 9,9% /năm; Hạn mức vay tới 100%; Cố định trong 06 tháng đầu. Hạn mức vay tới 85%; Phương thức giải ngân linh hoạt 1 lần hoặc nhiều lần; TSĐB. lãi trên số ngày và số tiền sử dụng; Hạn mức lên tới 500 triệu trong 48 tháng. vay vốn; Tài sản bảo đảm đang thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại Tpbank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày