vay tiêu dùng shinhan

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng việt nam thịnh vượng vp bank – chi nhánh nghệ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày