con vay - con vay:

Đóng tiền trả góp, thanh toán trả góp online bằng thẻ ngân hàng nhanh chóng,. Số tiền thanh toán: Có thể thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền cần thanh toán. Tại sao bên điện máy xanh ngưng không sử dụng trả góp bằng hình thức cà thẻ ngân hàng.. Trả gop qua thẻ visa techcombank thủ tục như thế nào ad ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày