vay ưu đãi xây nhà

HƯỚNG DẪN MỞ THẤU CHI CẦM CỐ SỔ TIẾT KIỆM TRÊN. VPBANK ONLINE. Bước 1: Truy cập vào tab Vay vốn/Mở khoản vay trực tuyến: buoc1. Bước 2:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày