tinnhanh soc trang

Với 100 triệu trong tay, bạn muốn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, vậychọn kỳ hạn gửi nào thì lãi suất cao hoặc gửi ngân hàng nào để được lợi nhiều nhất?. Nếu bạn gửi 100 triệu tại ngân hàng Eximbank số tiền lãi của bạn sẽ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày