bao hang ngay 24h

Tải chi tiết Hướng dẫn thủ tục vay vốn mua nhà. vay vốn ngân hàng mua nhà, khách hàng cần tìm hiểu kỹ điều kiện cho vay, thông tin gói vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày