vay tien mua nha vietcombank

Vay trả góp và phải trả lãi cao hơn so với quy định của pháp luật.. (28/02); Lãi suất cho vay là bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?. Tôi yêu cầu bên cho vay gửi hợp đồng và giảm lãi suất cho vay nhưng đều bị bên cho vay từ chối và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày