cách tính lãi ngân hàng vay

Homecredit vay tien, Sinh viên vay tiền ngân hàng. Các điều khoản của một khoản vay đơn giản khi mức thu nhập của 5 triệu/tháng được chấp nhận bởi các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày