mẫu giấy vay nợ có hiệu lực

Mặc Đan là đan dược sinh mệnh, mặc dù không là Tiếu Trần Hoang Hạo. vậy tuyệt đối có thể đủ tới đảm nhiệm tông môn Thủ Hộ Thần Thú.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày