vay theo lương vietinbank kiểm tra xem máy bao nhiêu bit

Vay tín chấp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Beauty Up. quá giá trị STK; Thời gian cho vay: Tối đa không vượt quá thời điểm đáo hạn STK; Loại tiền vay: VND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày