app vay tiền bị bắt

Chăm sóc khách hàng: – Hotline: 19001788(1500đ/phút). Thẻ khách hàng và phiếu mua hàng: . Mã số doanh nghiệp:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày