thu tuc nhap ho khau tp hcm

+ Nộp lại CMND đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung.. c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi giấy CMND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày