dịch vụ giao hàng thu tiền hộ của bưu điện - dịch vụ giao hàng thu tiền hộ của bưu điện: tài khoản vay là gì

Khai trương siêu thị Điện máy XANH Thuận An, Bình Dương. thị Điện máy XANH Số 51C/1, Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày