sim trả sau của mobifone

Do Ông : Chức vụ : Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn đã lập, có ký hiệu: số. ***DOWNLOAD BIÊN BẢN TẠI ĐÂY: Biên bản thu hồi hoá đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày